AUKTIONER

 

 

 

 

 

HOLBÆK OG OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

INDBYDER TIL AUKTION

TIRSDAG DEN 2. november

 

Auktionen vil finde sted i Holbæk Fritidscenter, Mellemvang 27, 4300 Holbæk, kl. 19.30.

Auktionsmaterialet være fremlagt til gennemsyn fra kl. ca. 18.00.

 

Der vil i forbindelse med auktionen være mulighed for at købe kaffe, øl og vand.

 

Vi håber på en hyggelig aften, og glæder os til at se Jer.

 

God fornøjelse.

 

Holbæk og Omegns Frimærkeklub.

 

_____________________________________________________________________________

 

                                                                                                                          

AUKTIONSREGLER:

 

1.                          Auktionen sker for indleverens regning.

2.                          Der lægges ikke, for køberen, provision eller moms oven i buddet. Det der er budt, er

                           det der skal betales..

3.                          Angiven pris er startpris.

4.                          Budene forhøjes med 5,- kr. under 100,- kr., derefter med 10,- kr. op til 500,- kr.

                           og herefter med 50,- kr.

5.                          Betalingen skal ske netto kontant eller på Mobile pay efter auktionen.                  

6.                          Hvis købelysten løber af med jer, kan vi tilbyde at sende lottene mod opkrævning.

7.                          Alt er købt som beset.

8.                          Reklamation kan kun ske på enkeltobjekter og mærker indtil 3 stk.

9.                          Evt. reklamation skal ske inden 8 dage efter auktionen, og rettes til:

 

  Formanden for Holbæk og Omegns Frimærkeklub,

  Finn Waage-Jensen

  Agervænget 120

  4420 Regstrup

  Tlf. 59 47 15 73

 

NB:               Skriftlige bud modtages gerne, og varetages af Finn Waage-Jensen.

 

Ved enslydende bud, regnes det først indkomne som gældende.

                      Eftersalg kan først finde sted efter alle har afregnet.

                             Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden eller et medlem af

                          bestyrelsen.

 

 

Gunner Madsen

Ole Lundov           

Sven Wahlstrøm                

Sven Nielsen

Agervænget 64        

Blomsterhaven 16

Kalundborgvej 158     

Ringstedvej 219 B

4420 Regnstrup

4300 Holbæk              

4300 Holbæk              

4300 Holbæk   

61 11 09 51                

59 43 65 74            

40 16 57 24                      

23 90 67 19

 

2. November 2021

Lot nr.

Beskrivelse

Værdi

Opråb

1

¤

DK afa 33 omv. Vm

700

50

2

¤

DK afa 21Kludetakket

2500

200

3

¤

DK afa 88 på adr.kort Holbæk

100

4

¤

Island TJ. Afa 19

650

100

5

¤

Norge afa 12

350

40

6

¤

Sverige afa 9 skævt centretet

1800

150

7

¤

Sverige afa 88 -91 - 93, 95-96 landstorm II

785

80

8

¤

Sverige afa 160x

500

60

9

¤

Sverige ældre lot

ca. 4200

300

10

¤

Sverige afa 283 - 283 ch, parstk.

600

60

11

¤

Sverige afa 291- 291 ch parstk.

1300

130

12

¤

Sverige afa 287-287 ch, 289ch 289 CH, 292 ….

230

20

13

¤

Bayern afa 208b-210b

1500

170

14

¤

også ust. Slesvig holsten LOT

1170

100

15

¤

Tyske rige afa 7

650

65

16

¤

Tyske rige afa 12 m. poststempel

14000

1000

17

¤

Tyske rige afa  14

500

50

18

¤

Tyskland, alieret best.zone afa 1-27

600

20

19

¤

Tyskland, alieret best.zone afa 28-40

1200

50

20

¤

Tyskland allieret bestzone afa R IV

850

75

21

¤

Memel afa 158, 162-164

1600

160

22

¤

Saar afa 194

600

80

23

¤

Polsk post Dansig afa 31-34

690

70

24

¤

Holland afa 13+18

2180

200

25

¤

Holland afa 45

120

20

26

¤

Holland afa p1-2

320

30

27

¤

Belgien afa 268-69

640

50

28

Y

Italien afa 380-81, albo flyvning

4800

400

29

¤

Østrig afa 138

750

75

30

¤

Frankrig afa 3

450

30

31

Y

Frankrig  afa 129

2400

200

32

Y

og stp. Østrig restsamling

høj

200

33

Y

og stp. Bayern afa 153-71 (169 defekt)

ca. 1200

100

34

Y

og stp. Bayern Samling

høj

300

35

¤

Saargibiet

Bud

36

¤

England Gamle

Bud

37

¤

?

Bud

38

¤

DK afa 186-195

35

39

¤

Norge tj. Afa 41-51

100

40

¤

Sverige afa 11-120 fin stand

120

20

41

YY

England Gamle

Bud

42

¤

Ungarn afa 3403-09 U

250

35

43

¤

Færøerne tck. 4 indstiksbøger

Bud

44

¤

Sverige 3 indstiksbøger

Bud

45

¤

England billedmærker 1967 . 83

100

46

YY

og st. Portugal

Bud

47

¤

Norge

høj

100

48

¤

Billedmærker

Bud

49

¤

Østrig

Bud

50

¤

Island  

høj

150

51

¤

DK

100

52

¤

Finland

Bud

53

¤

Tyskland 

Bud

54

¤

Tyske rige

100

55

¤

Berlin

100

56

Tomt leuchtturm album Norge

100

57

¤

Ungarn 1981---

Høj

200

58

¤

Lot DK varianter

75

59

YY

og stm. Lot D.V.I.

1960

200

60

YY

Slesvig afa 1-14

475

50

61

¤

Slesvig afa 15-28, uden 23

665

70

62

YY

Slesvig afa 15-24 , 26-28 , ust. 27

545

55

63

¤

Australien 1913-77

50

64

¤

Færøerne Provisoriske afa 2A

700

90

65

¤

Færøerne Provisoriske afa 6A

1600

200

66

¤

DK afa 28

280

30

67

¤

DK Lot porto mrk.

450

50

68

¤

DK Lot porto mrk.

550

50

69

Y

DK avisporto afa 2 og 4 -7

505

50

70

¤

DK avisporto afa 1-8

600

75

71

Y

DK avisporto afa 15

600

50

72

¤

DK Lot tj -av- porto - gebyr

740

75

73

YY

Grønland Lot 4 sider

1100

75

74

YY

Grønland nytryk pakkeporto 23 ark

?

50

75

¤

D.V.I. afa 22-29, 36-37 40-43

1300

120

76

YY

Nordisk mytologi 8 forsk. Miniark

50

77

¤

Berlin afa 67

180

25

78

¤

Berlin afa 82-86

750

75

79

¤

Indstiksbog Berlin -Tyskland

Høj

300

80

¤

Ringbind Tyske rige

> 10000

400

81

YY

DK Juleark 1959-98 og holbæk jul 1981-89

3700

125

82

YY

Færøerne 1981-1996 portoværdi 6400,00

1500

83

Udvalg af østzone 1945

100

84

Grønland hæfteblok hs 2

350

20

85

Portugisiske kolonier, lille indstiksbog

20

86

Japan , indstiksbog moderne mærker

20

87

Polen, samling i 2 indstiksbøger

20

88

Argentina, æske m. løse mærker

20

89

¤

Portugal luftpostsæt afa 583-592

1202

100

90

Y

DVI. Afa 5a

1000

50

91

¤

Bayern , sæt volksstaat afa 117-136

1420

100

92

¤

Bayern fristaat afa 153-171

1605

100

93

¤

Italien afa 89-90

2200

150

94

¤

Italien loftpostsæt afa 211

900

60

95

¤

Italien , loftpostsæt afa 331-336

1660

120

96

Skotøjsæske m. mange løse mærker

20

97

¤

Ungarn

?

150

98

¤

Rusland 2 bøger

?

100

99

¤

Ungarn

100

100

¤

Rumæien 2 bøger

125

101

¤

Rumæien 3 bøger

150

102

¤

Polen 3 bøger

150

103

¤

DK afa 4 brev Holbæk

250

50

104

¤

Dk afa 5

800

50

105

¤

DK afa 8

1300

110

106

¤

DK afa 12

700

90

107

¤

DK afa 14

1500

150

108

¤

DK afa 15

1600

200

109

¤

DK afa 18a linietakket

1000

100

110

¤

DK afa 19 linietakket

800

90

111

¤

DK afa 20

1500

180

112

¤

DK afa 21 svag i tak

2500

150

113

YY

DK afa 22y

450

45

114

¤

DK afa 24

650

65

115

YY

DK reklamevedhæng afa 43

100

20

116

¤

DK reklamevedhæng afa 47

240

40

117

¤

DK reklamevedhæng afa 47

240

35

118

YY

DK afa 55x og æ, sjændent  parstk.

1800

250

119

¤

DK reklamevedhæng afa 57

480

70

120

¤

DK afa 262 og 262a

750

80

121

YY

DK afa 264a

3000

250

122

YY

DK afa 262 og 262a

500

50

123

YY

DK afa 242 x

1800

180

124

¤

DK miniark 7, afa 1374

200

25

125

YY

DK afa 236-38 sæt

900

100

126

YY

DK afa 264a

2700

200

127

¤

DK 2 miniark afa 1455-56

230

25

128

YY

DK miniark afa 1906a

150

75

129

¤

Tyskland franske zone 1945 svært mærke

600

50

130

¤

Tyskland franske zone miniark afa 37

2200

220

131

¤

Tyske rige afa 524-34

700

70

132

¤

Tyske rige afa 535-38 komplet sæt

290

25

133

¤

Tyske rige afa 646-54 sæt

180

20

134

¤

Tyske rige afa 725-33 sæt

200

20

135

¤

Tyske rige afa 56-63 uden 69x

350

30

136

¤

Tyske rige afa 51-55 og 54x

570

45

137

¤

Tyskland Mecklenburg -vonpommern afa 24-34

2300

230

138

¤

Østtyskland afa 120-22

1200

120

139

¤

Sverige afa 231b-232b-233b-231-42 sæt

254

25

140

¤

Sverige Samling

høj

50

141

¤

Sverigesamling i stenderalbum 1865-1985

høj

200

142

¤

Sverigesamling i ringbind 1971- 1988

høj

100

143

¤

Sverigesamling 1985-2006

høj

100

144

¤

Sverigesamling 2 stenderbind rodet opsat

høj

200

145

¤

Chekoslovakiet i indstiksbog

høj

200

146

¤

Grønland-færøerne ringbind

høj

75

147

¤

DK afa 176-77

410

75

148

¤

DK afa 178-80

600

120

149

¤

DK afa 144-46 181-82

5700

1100

150

¤

DK afa 216-20

140

25

151

¤

DK afa 852-869 Jyderup

160

25

152

¤

DK afa tj 16

270

50

153

¤

DK tj 18

200

25

154

¤

 DK tj 3A svag tak

4000

400

155

¤

DK SF 1-2 plet bag på mærke

800

75

156

¤

DK avisporto 1-10

1250

250

157

¤

DK avisporto 11-20

1600

300

158

YY

DK afa tb 6

200

30

159

YY

DK tb 8

280

40

160

YY

DK afa 216-220 (218 hængkelsspor)

300

50

161

Y

DK afa 160-66

520

70

162

¤

Grønland jh. 17

210

30

163

¤

Grønland jh 16

240

35

164

¤

Grønland jh 13

160

20

165

¤

Grønland hj 15

190

30

166

Y

DK afa 177

1800

260

167

¤

Grønland afa 11

400

60

168

¤

Tyske rige afa351-54

770

100

169

¤

Tyske rige afa 29

480

70

170

¤

Tyske rige afa 65

500

75

171

Y

DK afa 144-46 gl luftpost

1150

150

172

¤

DK afa 178-80

600

60

173

¤

DK afa 14 revne på tværs

1500

150

174

YY

DK lot dronning Magrethe

298

45

175

¤

DK afa 3 på brev

1800

200

176

¤

DK afa 4 stempel Flensborg

250

30

177

¤

Island afa 105

60

10

178

¤

Island afa 7

230

35

179

¤

Island afa 32 B

300

45

180

¤

Island afa 121

280

45

181

¤

Tyske rige afa 23

300

45

182

¤

Tyske rige afa 26

750

100

183

¤

Tyske rige afa 28 uden hjørnetak

22000

1000

184

¤

DK afa 93

320

50

185

¤

DVI afa 6y

400

60

186

¤

DVI afa 2

800

100

187

¤

DK afa 61

600

90

188

¤

DK afa 62

800

120

189

¤

Grønland afa 8-16 USA udgave

2700

350

190

¤

DK afa 81

1300

200

191

¤

Vesttyskland afa 1076-1078

1160

120

192

¤

Vesttyskland afa 1079

350

35

193

YY

Grønland miniark 235A

125

20

194

¤

Vesttyskland afa 1084-85

850

85

195

YY

Grønland miniark 245A

125

20

196

¤

Vesttyskland afa 1106-09

1105

115

197

¤

Vesttyskland afa1119-22

890

100

198

¤

Vesttyskland afa 1129

200

20

199

¤

Vesttyskland afa 1126

250

25

200

¤

Vesttyskland afa 1130-33

350

35

201

¤

Vesttyskland miniark 1279-83

400

40

202

¤

Vesttyskland afa 1163 -66

445

50

203

¤

Vesttyskland afa 1185.88

360

40

204

¤

Norge afa 10 lille fold

900

90

205

¤

Norge afa 11 halv tak

380

35

206

¤

DK reklamemærker 31-33 43, 51 og 52

690

80

207

Y

DK afa 144.46 og 181-82 med lim hængslet

2200

300

208

Y

DK afa 121 og 121x i fireblok lim og hængslet

920

120

209

YY

DK afa 236-238 fireblok

1300

140

210

YY

Tyske rige afa 641 miniark

550

70

211

¤

Tyske rige afa 364-67

250

50

212

¤

Tyske rige afa 623-26 miniark

500

50

213

Y

San Marino afa 101-114

1140

100

214

Y

San Marino afa 127-131

465

50

215

¤

England afa 82

650

65

216

¤

England afa 64

750

75

217

¤

England afa 13

800

80

218

¤

Holland afa 47

1300

150

219

YY

Grønland afa 8-16 amerika udgaven

2700

270

220

¤

Grønland  lot mest firblok

1092

100

221

¤

Island samling noget postfrisk

6900

800

222

¤

Svering indstiksbog

høj

200

223

¤

Rumæningssamling 1865-1969

høj

100

224

¤

DVI afa 11x punkt mellem t og s

450

70

225

¤

DVI afa 10

250

40

226

¤

DVI afa 6y

170

30

227

¤

DVI afa 5by

250

40

228

¤

DVI afa 5

250

40

229

YY

DK særhæfte s97

110

20

230

YY

DK særhæfte s98

110

20

231

YY

DK særhæfte s 99

110

20

232

YY

DK særhæfte s 138

160

25

233

YY

Dk særhæfte s 139

110

20

234

YY

DK særhæfte s 147

100

20

235

YY

DK hæfte H34

180

30

236

YY

DK hæfte H35

160

20

237

YY

DK Hæfte H 32

160

20

238

YY

DK hæfte H 31

180

30

239

YY

DK Hæfte S 150

120

20

240

YY

DK Hæfte S 148

100

20

241

¤

Island tj 14

500

100

242

¤

Tyske rige afa 14 tynd plet

500

40

243

¤

DVI afa porto 8

300

45

244

¤

Tyske rige afa 3

450

65

245

¤

Tyske rige afa 15

1700

250

246

¤

Tyske rige afa 11

4000

500

247

¤

DVI afa porto 2

300

45

248

¤

DVI porto 1

300

45

249

¤

DVI afa 30

500

75

250

¤

Tyske rige afa 16

1000

150

251

Rodekasse

Bud

252

Rodekasse

Bud

253

Rodekasse

Høj

200

254

Rodekasse

20

255

Rodekasse

20

256

Junierrodekasse

20

257

Rodekasse

Bud

258

Rodekasse

Bud

259

Rodekasse

Bud

260

Rodekasse

Bud

261

Rodekasse

Bud

262

Rodekasse

Bud

NB: Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Mærkenumrene er AFA hvor intet andet er angivet.

Evt. eftersalg kan først finde sted når alle har betalt.

Afregning med indleverer kan IKKE finde sted på auktionsdagen.

 

Mærkenumrene er AFA hvor intet andet er angivet.

Afregning med indleverer, kan IKKE finde sted på auktionsdagen.

Tegn forklaring:

Y     = Ubrugt

YY  = Postfrisk

¤     = Stemplet

*    = Brev/Postkort

                         SKRIFTLIGT BUD

 

Et skriftligt bud skal opfattes som det beløb man maksimalt vil byde på et lot.

Intet bud under limit accepteres.

Betaling af købte lot sker ved modtagelsen af en faktura, samt evt. porto.

Ved køb for mere end 1000 kr. fremsendes det købte som rekommanderet post.

Skriftlige bud skal sendes til Finn Waage-Jensen, Agervænget 120,

 4420 Regstrup, eller på mail til waage@dlgpost.dk , senest den 28. oktober

Lot nr.

Bud i Kr.

Lot nr.

Bud i kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:_____________    Underskrift:_________________________________

 

Navn:_________________________________________________________

 

Adresse:_________________________ Postnr./By_____________________

 

Tlf.nr.______________