AUKTIONER

 

 

 

 

HOLBÆK OG OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

INDBYDER TIL AUKTION

Tirsdag d. 18 April.

 Auktionen vil finde sted i vores nye mødelokale i Post Nord bygningen, Dampmøllevej 2B.

 Indgangen er fra gården hvor postbilerne før kørte ind

 Auktionsmaterialet være fremlagt til gennemsyn

 

 Der vil i forbindelse med auktionen være mulighed for at købe kaffe, øl og vand.

 

 Vi håber på en hyggelig dag, og glæder os til at se Jer.

 

 God fornøjelse.

 

 Holbæk og Omegns Frimærkeklub.

 

__________________________________________________________________________

 

                                                                                                                          

AUKTIONSREGLER:

 

 1.  Auktionen sker for indleverens regning.

 2.  Der lægges ikke, for køberen, provision eller moms oven i buddet. Det der er budt,

     er det der skal betales.

 3.  Angiven pris er startpris.

 4.  Budene forhøjes med 5,- kr. under 100,- kr., derefter med 10,- kr. op til 500,- kr.

     og herefter med 50,- kr.

 5.  Betalingen skal ske netto kontant eller på Mobile pay efter auktionen.               

 6.  Hvis købelysten løber af med jer, kan vi tilbyde at sende lottene mod opkrævning.

 7.  Alt er købt som beset.

 8.  Reklamation kan kun ske på enkeltobjekter og mærker indtil 3 stk.

 9.  Evt. reklamation skal ske inden 8 dage efter auktionen, og rettes til:

 

  Formanden for Holbæk og Omegns Frimærkeklub,

  Finn Waage-Jensen

  Agervænget 120

  4420 Regstrup

  Tlf. 51 74 42 25

 

 NB:      Skriftlige bud modtages gerne, og varetages af Finn Waage-Jensen.

 

             Ved enslydende bud, regnes det først indkomne som gældende

             Eftersalg kan først finde sted efter alle har afregnet.

             Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden eller et medlem af

             bestyrelsen.

 

 

Gunner Madsen

Ole Lundov           

Sven Wahlstrøm                

Sven Nielsen

Birkeparken 3       

Blåhalevej 16      

Kalundborgvej 158           

Ringstedvej 219 B

4300 Holbæk         

4300 Holbæk         

4300 Holbæk              

4300 Holbæk   

61 11 09 51                

59 43 65 74            

40 16 57 24                      

23 90 67 19

 

Mærkenumrene er AFA hvor intet andet er angivet.

Afregning med indleverer, kan IKKE finde sted på auktionsdagen.

Tegn forklaring:

Y     = Ubrugt

YY  = Postfrisk

     = Stemplet

*    = Brev/Postkort

                         SKRIFTLIGT BUD

 

Et skriftligt bud skal opfattes som det beløb man maksimalt vil byde på et lot.

Intet bud under limit accepteres.

Betaling af købte lot sker ved modtagelsen af en faktura, samt evt. porto.

Ved køb for mere end 1000 kr. fremsendes det købte som rekommanderet post.

Skriftlige bud skal sendes til Finn Waage-Jensen, Agervænget 120,

 4420 Regstrup, eller på mail til waage@dlgpost.dk , senest den 28. oktober

Lot nr.

Bud i Kr.

Lot nr.

Bud i kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:_____________    Underskrift:_________________________________

 

Navn:_________________________________________________________

 

Adresse:_________________________ Postnr./By_____________________

 

Tlf.nr.______________