indmeldelse

Klubbens møder er altid åbne for interesserede og der optages gerne nye medlemmer. Hvis du ønsker flere informationer, er du velkommen til at kontakte os (find kontaktinformationer her).

Klubbens info om persondatabeskyttelse:

1.       Holbæk og Omegns Frimærkeklub er klub under Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

2.       Klubben registrer følgende: Navn, Adresse, telefonnummer, mailadresse samt samlerområder.

3.       Klubben videregiver navn og adresse til DFF, for at få tilsendt forbundets blad.

4.       Klubbens medlemsliste er kun tilgængelig for bestyrelsen.

5.       Ved udmeldelse slettes alle oplysninger, og besked gives til DFF.

6.       Ønskes der ikke informationer tilsendt, afmeld venligst til et bestyrelsesmedlem.